Programy wspomagające kompilację

Budowanie większych projektów przy pomocy ręcznego kompilowania i linkowania poszczególnych elementów projektu byłoby udręką stąd bogactwo narzędzi automatyzujących ten proces - chyba nadal najpopularniejszym pozostaje make. Jednak jest on narzędziem dość ciężkim i m.in. dlatego powstały narzędzia go wspomagające (służące do budowania plików makefile) z grupy autotools (autoconf, automake, libtool) czy też CMake. Powstały także całkiem alternatywne narzędzia dla make takie jak bardzo interesujący SCons (zobacz też: dokumentacja SCons).Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/more/make_etc) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-10-10 11:34:06 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).