Narzędzi programistyczne i skryptowe

Więcej na temat programowania

Narzędzi programistyczne i skryptowe

Ważnym elementem są kompilatory (gcc), oraz interpretatory języków skryptowych (gawk, perl, php, python). Umożliwiają one tworzenie programów ze źródeł jak i uruchamianie programów tworzony w językach skryptowych. Język awk jest szczególnie przydatnym narzędziem przetwarzania plików tekstowych i jako taki mógłbybyć zaliczony do opisywanych użytków tekstowych.Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/more) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: ? (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).