Porady i wskazówki dotyczące projektowania i wykonawstwa

Szczególną uwagę należy zwrócić na etap projektowania i na nim upewnić się że realizowane są wszystkie przyjęte założenia, że projekty instalacji są wystarczająco szczegółowe i oparte na poprawnej inwentaryzacji podłączanych urządzeń. Dobrze przygotowany, rzetelny, szczegółowy i kompleksowy projekt ma kluczowe znaczenie dla realizacji obiektu i instalacji (zmiany i poprawki na jego etapie są dużo prostsze i tańsze niż na jakimkolwiek dalszym etapie realizacji inwestycji). W przypadku projektów instalacji elektrycznych należy upewnić się także że przeanalizowane są zwarciowości i selektywności i w oparciu o nie dokonany jest wybór aparatów i ich charakterystyk (analiza ta powinna zawierać stosowne obliczenia prądów zwarciowych, oraz wykresy charakterystyk czasowych). Należy też dopilnować aby projekt był na tyle elastyczny aby dopuszczał modyfikacje na etapie wykonania jak i eksploatacji obiektu / instalacji.

Bardzo istotne jest przygotowanie założeń stanowiących punkt wyjściowy do przygotowywania projektu. Zamieszczam przykładowe wytyczne dla projektu obiektu typu Data Center. Ponadto w przygotowywaniu oraz realizacji inwestycji budowlanych szczególną uwagę należy zwrócić na:

Preferowaną konstrukcją budynku, wydaje się być wylewana na placu budowy monolityczna konstrukcja żelbetowa z słupami oraz miejscami ścianami nośnymi. Dobrze wykonana konstrukcja tego typu zapewnia solidność oraz duże możliwości aranżacji obiektu. Należy zadbać o stosowanie, wszędzie tam gdzie tylko jest to możliwe, materiałów niepalnych (zobacz też klasa reakcji na ogień). Jest to szczególnie istotne przy materiałach występujących w dużych ilościach, np. konstrukcyjnych, izolacyjnych, podłogowych, wykończeniowych, itp. (w szczególności należy unikać styropianu, itp na rzecz szkła piankowego, wełny mineralnej lub szklanej, preferować niepalne materiały wykończeniowe takie jak: szlifowany beton, cegła klinkierowa, granit i inne skały magmowe). Ponadto należy zadbać o zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości konstrukcji (także na obciążenia wyjątkowe) i separacji stref pożarowych (także przed przedostawaniem się dymu) poprzez zapewnienie odpowiedniej odporności ogniowej konstrukcji, przegród budowlanych, przejść instalacyjnych (a najlepiej także redukowanie niepotrzebnych przejść pomiędzy strefami), itd. Nie można także zapominać o izolacji termicznej, akustycznej i przeciw-wodnej.

Obiekt powinien posiadać pełną, rzetelną dokumentację powykonawczą (szczególnie instalacji) umożliwiającą jej łatwą aktualizację przy wprowadzanych zamianach w trakcie użytkowania obiektu. Kable, rury itp. powinny być oznaczane w sposób trwały (odlepiające się po tygodniu naklejki odpadają) zgodny z tą dokumentacją - zarówno przy zakończeniu (gnieździe, podłączanym urządzeniu), jak i co pewien odcinek na swojej trasie (dopuszczalne jest zbiorowe oznaczanie wiązek kablowych).

Warto także na etapie projektu założyć stosowną redundancję oraz możliwości naprawy i modyfikacji poszczególnych systemów - przede wszystkim poprzez zapewnienie dostępu do nich (a gdy będzie on nie możliwy lub bardzo trudny poprzez położenie zapasowych przewodów). Dobrymi pomysłami wydaje się także:

Zasady projektowania systemów automatyki itpCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/installations/projects_and_realization) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-10-10 11:32:16 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).