banerWitam w serwisie OpCode.

Główną tematyką tego serwisu jest "komputerologia", pod pojęciem tym rozumiem mieszankę zagadnień z informatyki, elektroniki, telekomunikacji, administracji systemami komputerowymi, sieciami, cyfrowej obróbki multimediów, programowania, sterowania itp. i właśnie zagadnieniom z tych dziedzin poświęcona jest ta strona. Skupia się ona głównie na systemach unixowatych (ze względu na ogromne możliwości tkwiące w ich wbudowanych narzędziach i przejrzystość konfiguracji) oraz wolnym oprogramowaniu (ze względu na możliwości jakie daje dostęp do kodu z prawem jego modyfikacji), zatem będzie głównie o Linuxie (a konkretniej Debianie, gdyż głównie tej dystrybucji używam) i trochę o rodzinie *BSD. Na początek zachęcam do zapoznania się ze wstępem, w którym zawarłem wprowadzenie do zagadnień poruszanych w tym serwisie oraz przedstawiłem mój punkt widzenia na niektóre sprawy. Artykuł ten stanowi także alternatywny punkt startu do nawigacji po głównych artykułach serwisu.

Serwis dostępny jest zarówno poprzez IPv4 jak i IPv6 pod adresem: http://www.opcode.eu.org/. Ponadto udostępniona jest wersja linkowana relatywnie (z przeznaczeniem do wykorzystania w archiwum z wersją OffLine) oraz wersja serwisu w kodowaniu ascii (także linkowana relatywnie). Dla przeglądarek wysyłających "User-Agent: Mozilla" wysyłany jest "Content-Type: application/xhtml+xml", dla pozostałych "text/html".

więcej ...


Ostatnie zmiany na stronie:

2014-08-26, 2014-08-27

  • drobne poprawki i uzupenienia

2014-08-21

  • artykuł na temat linuxowych STB DVB - w oparciu o Xpeed LX3 i Enigma2
  • inne poprawki i uzupenienia

2013-12-23

  • program do obsługi czytnika kontroli dostępu
  • oprogramowanie do obsługi wyświetlacza LED RGB
  • inne poprawki i uzupenienia

2013-11-17

  • reorganizacje artykułów dotyczących instalacji elektrycznych, monitoringu i systemów bezpieczeństwa
  • scalenie działów głównych - "Pomysły, koncepcje, komentarze itp", "Ciekawsze zagadnienia z komputerologii" oraz "Użytkowanie i konfiguracja" stanowią teraz jeden dział "Bardziej zaawansowane zagadnienia"
  • inne poprawki i uzupenienia

2013-10-18

  • poprawki i uzupełnienia w projektach elektronicznych "inteligentnego domu"
  • modbus dla AVR
  • modyfikacja obsługi virtusertable w eximie
  • nowe symbole dla gEDA
  • uzupełnienia w artykule "Instalacje i budynki, czyli cyfrowy dom"
  • kilka słów o IP-CCTV i RTSP
  • inne poprawki i uzupenienia

2013-02-06

  • poprawki i uzupełnienia w opisie konfiguracji linuxowego środowiska pracy
  • uzupełnienia w artykule "Instalacje i budynki, czyli cyfrowy dom"

2013-02-01

  • aktualizacje projektów elektronicznych (inteligentny dom i okolice)
  • uzupełnienia na temat geda i pcb (w tym poprawki symboli gschem)
  • inne poprawki i aktualizacje

2012-12-21

2012-12-13, 2012-12-15

  • poprawki i uzupełnienia w opisie konfiguracji linuxowego środowiska pracy

2012-12-11

  • poprawki i uzupełnienia w opisie konfiguracji linuxowego środowiska pracy oraz w projekcie sterownika oświetlenia

2012-12-07

  • reorganizacja i aktualizacja artykułu "Instalacje i budynki, czyli cyfrowy dom" (dawniej "elektroniczny dom")
  • spore zmiany w projektach związanych z inteligentnym domem
  • artykuł opisujący ewolucję koncepcji projektów inteligentnego domu
  • poprawki i aktualizacje w konfigach ejabberda, exima, asteriska
  • aktualizacja xmpp2smtp i smtp2xmpp
  • poprawki i uzupełnienia w galerii zdjęć
  • inne poprawki i aktualizacje

2012-06-29

  • nowa konfiguracja asteriska
  • aktaulizacja konfiguracji usług pocztowych
  • poprawki konfiguracji tmux'a
  • poprawki i aktualizacje w "Monitoring systemów"
  • uzupełnienia galerii fotek
  • inne poprawki i aktualizacje

2012-05-15

  • konfiguracja tmux'a
  • lepsza konfiguracja vim'a
  • uzupełnienia galerii fotek
  • zmiany w The Game
  • inne poprawki i aktualizacje

2012-04-19

  • aktualizacje oprogramowania dla NPE (systemy monitoringowe)
  • inne poprawki i aktualizacje

więcej ...Copyright (c) 1999-2012, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/.) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-08-27 08:05:56 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).