banerWitam w serwisie OpCode.

Główną tematyką tego serwisu jest "komputerologia", pod pojęciem tym rozumiem mieszankę zagadnień z informatyki, elektroniki, telekomunikacji, administracji systemami komputerowymi, sieciami, cyfrowej obróbki multimediów, programowania, sterowania itp. i właśnie zagadnieniom z tych dziedzin poświęcona jest ta strona. Skupia się ona głównie na systemach unixowatych (ze względu na ogromne możliwości tkwiące w ich wbudowanych narzędziach i przejrzystość konfiguracji) oraz wolnym oprogramowaniu (ze względu na możliwości jakie daje dostęp do kodu z prawem jego modyfikacji), zatem będzie głównie o Linuxie (a konkretniej Debianie, gdyż głównie tej dystrybucji używam) i trochę o rodzinie *BSD. Na początek zachęcam do zapoznania się ze wstępem, w którym zawarłem wprowadzenie do zagadnień poruszanych w tym serwisie oraz przedstawiłem mój punkt widzenia na niektóre sprawy. Artykuł ten stanowi także alternatywny punkt startu do nawigacji po głównych artykułach serwisu.

Serwis dostępny jest zarówno poprzez IPv4 jak i IPv6 pod adresem: http://www.opcode.eu.org/. Dla przeglądarek wysyłających "User-Agent: Mozilla" wysyłany jest "Content-Type: application/xhtml+xml", dla pozostałych "text/html".

więcej ...


Zachęcam do odwiedzenia mojego nowego serwisu
vademecum informatyki praktycznej
dostępnego pod adresami vip.opcode.eu.org oraz opcode.eu.org/vip.


Ostatnie zmiany na stronie:

2019-03-21

2017-09-01

2016-05-03

2015-10-20

2014-12-31

2014-08-26, 2014-08-27

2014-08-21

więcej ...Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/.) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2019-03-22 00:03:21 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).